Zo wijzen wij u er graag op dat:


U steeds het recht heeft tot het opvragen van specifieke persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en u daarbij het recht heeft op wijzigingen aan te brengen of gegevens over te dragen.

Wij nooit uw persoonsgegevens en/of foto’s zullen gebruiken zonder uw expliciete toestemming en dat we deze steeds zullen verwijderen op uw verzoek en zover de wettelijke bepalingen dit toelaten.

Wij onderlijnen graag dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt wordt tot de noodzakelijke specifieke wettelijke bepaalde doeleinden.

WZC Nottebohm stelde tevens een dataveiligheidsmedewerker of “DPO” aan en implementeerde de noodzakelijke veiligheden en maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verdere informatie hierover vindt u in ons privacyreglement of bij onze DPO, Maarten De Groot
0475 34 28 75
Nottebohm care
Jij bent voor ons een waardevol mens. We willen zien dat je hier een goed leven kan leiden, een leven dat past bij wie jij bent.

Contact