Woonzorgcentrum

Algemeen


U kunt bij ons terecht voor allerhande fysieke klachten, zoals schouderproblemen, tenniselleboog, dupuytren,...  Onze kinesisten en ergotherapeuten beogen een spoedig herstel.  De therapie kan opgestart worden na een doorverwijzing van uw eigen huisarts of via één van onze revalidatieartsen.