Woonzorgcentrum

Onze visie


Nottebohm is misschien een wat ongewone naam voor een woonzorgcentrum. Die naam illustreert onze rijke geschiedenis in de zorg in Antwerpen. De familie Nottebohm bouwde in 1901 al een ziekenhuis, gespecialiseerd in de behandeling van huidziekten. Het ziekenhuis was het eerste van een reeks initiatieven van de stichting die de familie in het leven riep. Het ziekenhuis voor huidziekten werd inmiddels omgevormd naar een kliniek (met vestigingen in Antwerpen en Brecht) en een sportmedisch centrum. De stichting is met haar woonzorgcentrum nu ook al vele jaren actief in de ouderenzorg.
Misschien is het wel de lange geschiedenis van onze stichting in de zorg die aan de basis ligt van het eigen aanbod en de gespecialiseerde dienstverlening van ons woonzorgcentrum. Er is het sprekende historische, gerenoveerde pand met een mooie, grote tuin midden in de stad. Maar wat ons woonzorgcentrum aan de bewoners wil bieden gaat verder dan de mooie leefomgeving. Uit navraag blijkt dat families die voor Nottebohm kiezen als voornaamste redenen de kwaliteit van de dienstverlening, de rust en de familiale sfeer noemen. Iedereen kent er iedereen.
In woonzorgcentrum Nottebohm werken we heel bewust aan kleinschaligheid en een familiale sfeer. We creëerden een woonzorgcentrum op mensenmaat, een plek waar we onnodige drukte zoveel mogelijk weren. Voor wie dat wil, valt er tegelijkertijd veel te beleven. We zijn bovendien heel toegankelijk en bezoek wordt altijd met open armen ontvangen. Er zijn ook geen echte bezoekuren. Onze cafetaria en onze tuin vormen de ideale plek waar de bewoners en hun bezoekers kunnen bijpraten.
Het is vanzelfsprekend belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk inspeelt op de dagelijkse behoeften van elke bewoner. Maar wij vinden dat goede hulpverlening daar niet mag stoppen. Als we onze aanpak moeten samenvatten in slechts één zin, dan is het de volgende:  in woonzorgcentrum Nottebohm doen we er alles aan om elke bewoner te laten zijn wie hij echt is. We willen weten hoe een nieuwe bewoner de volgende stap in zijn leven wil inrichten en welke verwachtingen hij of zij daarbij heeft. Ook al ziet het leven er in deze nieuwe levensfase wellicht anders uit dan voorheen. Met elke bewoner bouwen we een persoonlijke relatie op.
De basis voor die relatie is wederzijds respect. Het ontvangstgesprek met een nieuwe bewoner is bijvoorbeeld veel meer dan een informatief gesprek over praktische aangelegenheden. Vanaf de eerste dag willen we weten wat een bewoner verwacht van zijn verblijf, en hoe hij zijn leven in zijn nieuwe omgeving wil invullen. Die bekommernis valt ook niet weg na het onthaalgesprek. We vinden het erg belangrijk dat bewoners, naast de mensen in de dagelijkse verzorging, altijd een plaats hebben waar ze permanent terecht kunnen als ze nood hebben aan psychosociale begeleiding, als ze vragen hebben of ergens mee zitten. Daardoor is onze sociale dienst groter dan je zou verwachten van een woonzorgcentrum van onze grootte. De aandacht voor het individu zit ook in onze praktische aanpak. Zo kan een bewoner zijn kamer, en de schikking ervan volledig vrij bepalen.
Welke de behoeften ook zijn, in Nottebohm gaan we voor elke inwoner steeds op zoek naar het passende antwoord. Een kwaliteitsvol antwoord ook. En tegelijkertijd waken we erover dat dit alles kan aan betaalbare tarieven.
 
 
28-7-2015