Woonzorgcentrum

Enquête Vlaamse Gemeenschap

Enquête Vlaamse Gemeenschap

woensdag 1 juli 2015

Vandaag werden de resultaten van de tevredenheidsenquête, uitgevoerd door de Vlaamse Overheid bij één derde van de Vlaamse Woonzorgcentra, bekendgemaakt. Ook bij ons werd deze enquête, vorig jaar in de zomer afgenomen bij 30 bewoners. Dit gebeurde door middel van interviews door een extern onderzoeksbureau. 

De enquête had de bedoeling te graad van tevredenheid te meten omtrent de kwaliteit van leven. Dit werd concreet gemaakt door het voorleggen van 52 stellingen gegroepeerd in 11 thema's:
 • Privacy
 • Veiligheid
 • Informatie
 • Autonomie
 • Zich prettig voelen
 • Vraaggerichtheid
 • Respect
 • Persoonlijke omgang met medebewoners
 • Een band voelen met personeel
 • Maaltijden
 • Keuze activiteiten
Globaal gezien is de conclusie dat bewoners zich prettig voelen, gerespecteerd worden en voldoende autonomie ervaren (score 4,2 op 5) in de Woonzorgcentra in Vlaanderen. De dimensies persoonlijke omgang met medebewoners, maaltijden en keuze activiteiten scoren dan algemeen wat minder.

Wij, ons huis,  zitten op dezelfde lijn, met voor de volgende items een score die hoger ligt dan het gemiddelde, wat ons aangenaam verraste:
 • privacy
 • informatie
 • autonomie
 • persoonlijke omgang met medebewoners
 • een band voelen met personeel

Wie graag in detail de vragen en antwoorden inziet, geef gerust een seintje aan:
 • Rita Saelen (sociale dienst) of
 • Geert Deschacht (directeur), wij lichten dat graag toe.
Contact kan via het algemene telefoonnummer: 03 259 18 00.