Woonzorgcentrum

Contact

Wens je meer info? Of wil je reserveren of inschrijven?

Klik hier

Kortverblijf

In de vorm van kort- of tijdelijk verblijf kunnen wij u ondersteunen als er nood is aan tijdelijke opvang. Wij beschikken hiervoor over 9 kamers. 
Reserveren kan via onze sociale dienst, tel. 03/259.18.15

Wij bieden u:

Een tijdelijk verblijf

  • als uw familie of de personen die u verzorgen dat een tijdje niet kunnen, bijvoorbeeld als zij op vakantie zijn,
  • als u niet langer dan nodig in het ziekenhuis wil blijven, maar nog niet fit genoeg bent om al terug naar huis te gaan,
  • als door een tijdelijk probleem de thuiszorg niet meer volstaat of te zwaar belast wordt,
  • als u wil kennismaken met Nottebohm, ter voorbereiding van een definitief verblijf.

Alle zorg die u nodig hebt

  • U krijgt een kamer, tijdens een vooraf afgesproken periode.
  • U krijgt dezelfde zorgen en diensten als de bewoners van het woonzorgcentrum, aan dezelfde voorwaarden.