Woonzorgcentrum

Contact

Mail ons: inge.melis@nottebohm.be

Bel ons: 0485 23 05 31

of laat hier uw gegevens achter
en dan bellen of mailen wij u terug:
 

Buurtcoach Hertoghe

Netwerken met en voor thuiswonende ouderen                  

Wonen in een buurt waar je op elkaar kan rekenen, daar hopen wij allemaal op.

De omgeving waarin we wonen is ons vertrouwd, is een stuk onze thuis.  Met ouder worden is dat niet altijd even evident meer, het is soms moeilijk om contact te maken en te houden.  Alles wordt een stuk minder vanzelfsprekend en dat maakt het zelfstandig thuis wonen soms moeilijk.
 

Het contact met de buurt blijven behouden, dank zij de buurtcoach.

De buurtcoach is actief aanwezig in de buurt en werkt verbindend om de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners te onderhouden en te stimuleren.  Deze aanwezigheid zorgt er ook voor dat persoonlijke vragen, behoeften en (zorg)noden vroeger en spontaner een oplossing kunnen vinden.
door samen te werken met de buurtbewoners komt er ook een zicht op wat voor de buurt belangijk is en kunnen wij samen projecten uitbouwen.
 

Waarvoor kunt u bij de buurtcoach terecht?

Als oudere kan je met al je persoonlijke vragen die te maken hebben met jouw eigen leefsituatie terecht bij de buurtcoach.  Tijdens een huisbezoek bekijkt de buurtcoach met jou wat jouw concrete vragen zijn en wordt er samen naar oplossingen gekeken.
De buurtcoach neemt ook geregeld initiatieven om buurtbewoners bij elkaar te brengen en om projecten te ondersteunen.  Neem gerust contact op met de buurtcoach als je voor deze bijeenkomst wenst uitgenodigd te worden. Wil u op de hoogte blijven en onze maandelijkse nieuwsbrief  "Hertoghe Actueel" ontvangen?  Schrijf u dan in via deze link.

  

Waar is de buurtcoach actief?

De buurtcoach is actief in de driehoek: Desguinlei, Markgravelei, Jan Van Rijswijcklaan, Karel Oomsstraat, Generaal Lemanstraat, Doornelei, Biartstraat, Bronstraat en Korte Lozannastraat.

Buurtmap

 Buurtcoach Hertoghe is een initiatief van Nottebohm WZC met steun van de Burgerbegroting van het District Antwerpen en het Fonds Dr. Daniël de Coninck van de Koning Boudewijnstichting.

<script type="text/javascript" src="//downloads.mailchimp.com/js/signup-forms/popup/unique-methods/embed.js" data-dojo-config="usePlainJson: true, isDebug: false"></script><script type="text/javascript">window.dojoRequire(["mojo/signup-forms/Loader"], function(L) { L.start({"baseUrl":"mc.us20.list-manage.com","uuid":"786c343851ecf471573defd6f","lid":"74c9735e2e","uniqueMethods":true}) })</script>